Spoločnosť MK alarm, s.r.o. pôsobí na Slovenskom trhu od roku 1993

Elektrická zabezpečovacia
signalizácia - EZS

EZS slúži k zabezpečeniu elektronickej ochrany objektov a majetku pred narušiteľmi, k ochrane objektov proti vlámaniu a na ochranu pracovníkov proti prepadnutiu. Pôsobí tiež preventívne. Viditeľnosť niektorých komponentov má odradiť páchateľov od pokusov vniknutia do objektu.

MKalarm

Elektronická ochrana objektov

Proti vlámaniu, prepadnutiu či narušiteľom

  • EZS pozostáva z účinných a spoľahlivých komponentov a systémov, ktoré sú schopné chrániť vymedzené priestory pred útokom, či vlámaním. Samočinne, alebo prostredníctvom ľudského činiteľa urýchľuje odovzdanie tejto informácie zodpovednej osobe.
  • Moderné detektory, schopné identifikovať pohyb, rozbitie skla, otvorenie okna a dverí, ale aj pokusy o sabotáž komponentov EZS, slúžia na zistenie nežiaduceho vniknutia, alebo pokusu o vniknutie do objektu.
  • Riadiacim prvkom celého systému je ústredňa EZS, ktorá vyhodnocuje poplachové udalosti z jednotlivých detektorov. Súčasťou ústredne je zálohovaný zdroj zabezpečujúci funkčnosť EZS aj v prípade výpadku elektrického prúdu. Pre ovládanie systému je možné použiť klávesnice (mechanické, dotykové). Systémy EZS sú modulárne a umožňujú rozširovanie systému aj v budúcnosti.

Monitorovací systém centrálnej ochrany

Zasielanie informácii priamo polícii

Systém EZS umožňuje rôzne formy pripojenia na centrálny monitorovací systém, pult centrálnej ochrany, prípadne mobilný telefón, a tak zasielať informácie o stave objektu priamo na políciu, súkromnú bezpečnostnú službu, alebo iné definované miesto.

Systém EZS slúži k signalizácii nežiadúceho vniknutia

Systém EZS slúži k signalizácii nežiaduceho vniknutia, alebo pokusu, ale nezabráni vniknutiu do objektu. Preto je vhodné tento systém kombinovať s mechanickými zábrannými systémami (mreže, zámky, bezpečnostné fólie a pod.). Zariadenie EZS je vhodné používať v súčinnosti aj s ďalšími systémami ochrany objektov (centrálny monitorovací systém, uzavretý kamerový systém – CCTV, systém kontroly vstupov – SKV, elektrická požiarna signalizácia – EPS), čím sa zvýši úroveň zabezpečenia objektu.