Spoločnosť MK alarm, s.r.o. pôsobí na Slovenskom trhu od roku 1993

Perimetrická ochrana

Perimetrickou ochranou rozumieme ochranu pozemku pred vstupom nepovolaných osôb. Dá sa povedať, že vždy ide o kompromis medzi cenou a spoľahlivosťou. Nakoľko prakticky nie je možné strážiť celú plochu pozemku, využíva se určitých koridorov, väčšinou priamkových, na obvode chráneného pozemku.

Najčastejšie používané systémy perimetrickej ochrany

Je možné strážiť celú plochu pozemku

Infračervené závory

Infračervené závory vytvárajú medzi vysielacou a prijímacou jednotkou neviditeľný lúč alebo niekoľko lúčov nad sebou. Pri prerušení lúča dôjde k aktivácii poplachového výstupu. Nevýhodou závor je možný vysoký počet falošných poplachov spôsobených hmlou, padajúcim snehom alebo pohybom zvierat a nutnosť zabezpečiť priamu viditeľnosť medzi prijímačom a vysielačom..

Mikrovlnné bariéry

Rovnako ako u infračervenej závory tvoria mikrovlnnú bariéru vysielacia a prijímacia časť. Na rozdiel od IR závory však MW bariéra zaručuje kvalitné stráženie priestoru a u kvalitných mikrovlnných bariér je možné nastaviť aj veľkosť predmetu, na ktorý systém bude reagovať vyhlásením poplachu. Mikrovlnné bariéry sa môžu použiť nielen pre ochranu pozemkov, ale môžu napr. strážiť vstupy na balkóny a terasy, múry, strechy objektov a pod. Aj u MW bariér je nutná priama viditeľnosť medzi vysielačom a prijímačom.

Duálne bariéry

Jedná sa o kombináciu infra a mikrovlnnej bariéry.

Laserové detektory

Tieto detektory pre vytvorenie stráženej oblasti využívajú laserový lúč. Pomocou softvéru je možné upravovať ich detekčnú charakteristiku a citlivosť. Jedná sa o spoľahlivé detektory, ktoré nachádzajú uplatnenie najmä v oblasti stráženia dôležitých objektov – väznice, strategické objekty.

Plotový detekčný kábel

Špeciálny detekčný kábel prevádza mechanické namáhanie a pohyby plotu na elektrický signál, ktorý je spracovávaný vyhodnocovaciou jednotkou. Tá odfiltruje bežné rušenie a vyhlási poplach pri manipulácii s plotom pri jeho prekonávaní. Podmienkou pre použitie tejto signalizácie je dokonale napnuté plotové pletivo.

Zemný detekčný kábel

Zemný detekčný kábel je najspoľahlivejším ochranným systémom pre vonkajšie použitie. V určitej hĺbke pod povrchom zeme je uložený špeciálny detekčný kábel, ktorý okolo seba vytvára niekoľko metrov široké detekčné pole a vyhodnocuje jeho zmeny. Aj u tohto systému je možné nastaviť minimálnu veľkosť objektu, ktorý vyvolá poplach. Zemné káble majú vysokú mieru spoľahlivosti, na rozdiel od ostatných ochranných systémov ich nie je vidno, plynule kopírujú všetky výškové nerovnosti a strážený koridor nemusí byť priamy.